A teremtett világ sóvárogva várja

A TEREMTETT VILÁG SÓVÁROGVA VÁRJA ISTEN FIAINAK MEGJELENÉSÉT

Lectio: Máté 10: 1-13.
Textus: Róma 8. 19-20.

Kedves Testvérek!

Sokan mondták, hogy baj van. Sokan mondták, hogy nagy baj van. Sokan mondták, hogy igazából csak egy baj van, és abból származik az összes többi. Sokan mondták, hogy a baj tulajdonképpen az hogy, az ország rossz kezekben van, olyan emberek kezében, akik kezéből nem áldás, hanem átok származik.
Hiszen Izráel, Júdea és Galilea a Római Birodalom kezében van, és mivel az ő kezükben van, innen származik minden rossz. A kérdés, van-e megoldás? A kérdés: mi lesz a megoldás? Mert úgy tűnik nem kérdés Jézus kortársai számára, hogy amíg az ország Pilátusok, Heródesek kezében van, addig nincs megoldás. Az egyik követi a másikat és úgy tűnik egyik nagyobb bajt hoz mint a másik. Heródes nevét jól ismerjük: Jézus születésekor királyi tisztséget tölt be és ha neki úgy tetszik emberi életet követel uralma, királysága érdekében. A betlehemi gyermek-gyilkosság egyértelművé teszi, itt nem egy nép érdeke a fontos, nem az, hogy lesz e jövendő nemzedék, születnek e gyermekek. Egyetlen dolog a fontos: hogy a király király maradjon! Amennyiben pedig érdekei úgy kívánják, hát akkor több száz gyermeknek meg kell halnia. Családja egy részét is elpusztítja féltékenységből, hiszen hatalma korlátlan, bármit bármikor megtehet.
Heródes Antipász neve Keresztelő János neve mellett ismert, ő a következő uralkodó. Heródes Antipásznak nem tetszenek bizonyos hangok az országban. Ez a hang leginkább keresztelő János hangja a Jordán partján, mintha valakit kifejezetten zavarna ez a kiáltó szó a pusztában. Nem véletlen: ez a hang a bűnökre, erkölcstelenségre, gátlástalan önkényre mutat rá! Keresni kell hát egy indokot, amivel el lehet hallgattatni és be lehet börtönözni Jánost. Ezt követően pedig az alkalom kínálja már magát: kénye kedve szerint egy magas pozícióban lévő hercegnő „születésnapi ajándékot” kér magának, igaz ugyan, hogy ez egy tiszta ember, egy becsületes ember, sőt Isten emberének élete…- hát vesszen a Keresztelő!
Aztán itt van Poncius Pilátus, a helytartó. 10 kemény év bizonyítja: vas ököllel, és vas akarattal lehet és szabad csak kormányozni. Véres kezű diktátor, a kemény vonal híve a meghódított területeken, nincsen bocsánat, nincsen pardon, egyértelmű felső utasítás létezik csupán, és akinek más a véleménye, az jól nézze meg magát! Négy nagy konfliktus – és még kitudja mennyi – üzen arról, hogy ez az ember nem annak a népnek az érdekét kereste, amely nép élén állt. Az első konfliktus a zsidókkal a jeruzsálemi templom megszentségtelenítése, amikor olyan jelvényeket és zászlókat akar bevinni a templomba, amelyről nyíltan tudta, hogy a zsidók számára ez Mózes törvénye ellen van, bálványimádás! De neki így tetszik! Most ilyen kedve van! Senki másnak nem tetszik, neki igen, és viszi… A nép ellenáll, hat napig tartó huzavona, egymásnak feszülő akarat, majd a végén katonái segítségével betereli a fegyvertelen tiltakozókat az arénába. Most mutassátok meg kik vagytok! A nép pedig megmutatja: térdre borul, fejet hajt és azt mondja: hulljon a fej, folyjék mártírvér, de a törvény szent és sérthetetlen.
A második konfliktus, a vízvezeték. Első pillanatra végre egy kedvező döntés a helytartó részéről: adni kell valamit a népnek! Jeruzsálemnek tiszta vize lesz, modern vízhálózata, de milyen áron? A templom kegytárgyait veszi el, és teszi terveinek alapjául. Elvesz valamit, hogy a saját nevének dicsőséget emeljen, megfejelve azzal a gondolattal, hogy ezt a népért teszi. Elveszi azt, ami az Istené, elveszi azt, ami a templomé és saját dicsőségének, saját nevének fényét csiszolgatja vele. A legdrámaiabb a samaritánus néppel való konfliktusa. Egy alkalommal áldozni mennek szent hegyükre, Istenüknek hódolni. Pilátus ezt lázadásnak minősíti, mert ő így látja, ő egy személyben így ítéli meg a helyzetet. Az istentisztelet egyenlő a lázadással! Ez alkalommal már kemény vérbe fojtás a válasz. Jézus egy helyen utal erre a tragédiára: az áldozók vérét a helytartó saját áldozatuk vérével elegyíti.
Valóban úgy tűnik, hogy nagy a baj, tagadhatatlanul nagy. És valóban úgy tűnik, hogy égető a kérdés: mi a megoldás? Ki ad megoldást? Nagy dolog, hogy már akkor is voltak olyan emberek, akik megoldást kerestek a maguk eszközeivel. A Jézus korabeli pártok megpróbáltak megoldást kínálni. Az egyik ismert párt, a radikálisok pártja, ők a Zélóták. Ha radikális az elnyomás, a válasz is radikális kell legyen! Ha radikális a nép pusztulása és a veszély, akkor csak radikális lehet a megmaradásért vívott harc eszköztára is. Galileából egy Júdás nevű ember a nép élére áll, a kezdeti kisebb-nagyobb partizán akciókat követően egy átfogó felkelést vezet, de véres megtorlás a válasz. Nemhogy megoldás nem születik, de még határozottabb lesz az elnyomás.
Vannak, akik azt mondják, szelídebb eszközökkel kell, bölcsebben, ravaszabb, de tisztább módon. Ők a farizeusok. Ők azt mondják, adott a törvény, adott a kultusz, adott a hagyomány, a nemzeti identitás. Mózes örököseiként ez adhat erőt a megmaradáshoz. Csodálatos, tiszta és végtelenül nemes gondolat, amikor egy nép igyekszik az ő múltjában keresni a megmaradást A gyökerek megtartó erejébe kapaszkodni a viharban. De milyen furcsa: ezek a farizeusok a törvény megtartásától várták a megoldást és őket a Jézus mégis képmutatóknak nevezi. Azt mondja rájuk, hogy olyanok, mint a meszelt sírok! Kívülről fehérek, de belül tisztátalanok. Úgy tűnik, ez kevés, többről kellene szó legyen. Kevés a külsőség, kevés Ábrahámra hivatkozni! Kevés a szép szólam hiteles élet nélkül!
Aztán vannak itt mások is, a szadduceusok. Ők azok, akik azt mondják, egyetlen megoldás van: alkalmazkodni és behódolni. Ha kiszolgáljuk Rómát, akkor úgy ahogy, de Róma is kiszolgál minket. Ez az egyetlen, bárha nem is a legideálisabb megoldás! Róma ad majd pozíciót, rangot és tisztet és egy picit mindenki jól jár.
Nagy a baj, úgy tűnik nagy a baj! De hol van mindeközben a világra már eljött, Betlehem pusztájában gyermek-királyként megszületett Szabadító, a világ Megváltója? Merre jár eközben Jézus? Vannak itt nemes, tiszta lelkű emberek, akik a maguk módján igyekeznek mindent megtenni a változásokért, de hol van Jézus, aki átfogó megoldást hozhatna minden meglévő bajra? Az elmúlt napokban református bibliaolvasó kalauzunk szerint Isten igéjét olvasva tudjuk a választ. Poros országutakon vándorol tizenkét emberével. Találkozik egy vakkal, visszaadja néki szeme látását. Egy vérfolyásos asszony érkezik hozzá, meggyógyul. Sánták, vakok elesettek, kitaszítottak… sokan a poros ország úton. Szép dolog ez, csodálatos dolog: pár tucat ember élete megoldódik, de nem nagyobb ennél a baj? Miért nem lép Jézus feljebb? Miért nem nyit magasabb távlatokat, mert bár szép dolgok történnek körülötte, pár ember élete megváltozik, de történt itt átfogó megoldás? Pilátus Pilátus maradt, Heródes Heródes, Galilea és Júdea pedig továbbra is provinciális terület.
Feltűnő, hogy Jézus nem csatlakozik semelyik párthoz. Bár megtehette volna, hogy beáll valamelyik zászló alá. Kínálták a lehetőséget az ötezrek megvendégelése után: „íme a kenyérszaporító király, ragadjuk el, ő lesz királyunk, rá van szükség!” Jézus azonban határozottan hárít. A Szentírás magyarázói szerint a három megkísértés a Megváltó földi szolgálatának kezdetén mintha tudatos lemondás lenne erről a három kínálkozó lehetőségről. Emlékszünk az első kísértésre? Kövekből kenyeret. Mert a legfontosabb kérdés ugyebár a kenyér kérdés. Tudjuk jól: Jézus korában voltak szekták, például Qumránban az esszénus közösség, akik elhatározták, hogy a sivatagban megvalósítják a paradicsomot. Kis batyukban, tarisznyákban tenyérnyi földterületeket hoztak létre a kőpusztában, hogy a kövekből kenyér legyen. Mert ez a legfontosabb, hogy legyen kenyér. A Mester azonban ezt mondja: nem csak kenyérrel él az ember. Van ennél valami fontosabb. Azt is mondja, hogy keressétek először az Isten országát és ezek mind megadatnak néktek.
Aztán emlékszünk a második kísértésre. Állj fel a templom párkányára, és ugorj le! Dacolva a ténnyel, a realitással, hogy ez nem sikerül. A zélóták gondolata ez: dacolj azzal a ténnyel, hogy ők többen vannak, ők az erősebbek, a fizika törvényét te nem lépheted át. Dacolj és ugorj és a vakmerő zuhanás közben majd valaki megtart. Az erősebbel szemben majd látni fogod: Isten angyalai hordoznak. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ezt sem! Egyértelmű a válasz erre a hangra: ne kísértsd az Urat, a te Istenedet! Igaz, hogy Neki lenne rá hatalma és gondviselő szeretete valódi csodákra képes…de: ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!
És a harmadik kísértésre egyértelmű Jézus válasza. Mert a harmadik kísértés ezt súgja: hódolj be, alkalmazkodj, ússz együtt az árral, nem is olyan rossz dolog az meglátod. Vannak benne kisebb-nagyobb előnyök is. Borulj le és imádd a világ urát, kinek a neve sátán és ördög, a szétdobáló, ki emberölő volt kezdettől fogva. Jézus pedig ezt mondja: nem! Egy Valaki előtt borulok le, az igaz egy Isten előtt, Ő méltó az imádatra, csak és kizárólag Ő.
Jézus tehát nem fogadja el semelyik megoldási kísérletet, de mi akkor a megoldás? Azok mellé nem csatlakozik, akik emberi eszközökkel egyébként sokszor valóban nemes szándékkal, igaz jelszavakkal megoldást keresnek. De mi akkor a megoldás? Mert érzzük, hogy megoldásra égetően szükség van!
Akik az elmúlt héten együtt olvasták velünk az igét, ráérezhettek Jézus megoldására. Ugye egyértelmű volt a megoldás? Azon a poros országúton, ahol Jézus nem Pilátus és Heródes palotájába megy, hanem egyszerű emberekhez, hétköznapi emberekhez, harcoló, küzdő emberekhez. Ugye ismered Jézus megoldását? Így hangzik: konkrét emberi élethelyzetre konkrét, személyes jézusi válasz és megoldás! Konkrét emberi élethelyzetre konkrét Krisztusi megoldás!
Emlékszünk, a százados szolgájára? Beteg, baj van, segíteni kéne már valakinek, mert így azért nehéz, így betegen kevesebbet bírva, mint korábban egészségesen. Jézus pedig azt mondja: elmegyek és meggyógyítom őt! A százados pedig azt mondja: el se gyere, csak szólj, és meggyógyul szolgám! Személyes élethelyzetre, személyes Krisztusi válasz. Mert végtelen szeretete csodálatos gyógyító erővé lesz.
Két ördöngős… olyan emberek, akikre már mások nem kíváncsiak. Őket kitaszították, olyan lélek van bennük, amely csak rombol. El vele, félre a problémával! Ignorálni kell őket! Jézus pedig értük megy, utánuk nyúl! Kiűzi az ördögöt, s a disznónyáj bár elpusztul, de az ember megmenekül és új életet kap. Emlékszünk Jairus lányára. A leányka meghal. Valaki aki végtelenül fontos volt meghalt, és vele együtt halt meg minden hozzá fűződő álom… Valaki, vagy valami, ami fontos lenne, mintha meghalt volna az évek alatt… Ott a szívünk mélyén mintha meghaltak volna remények és korábban sokat dédelgetett tervek, álmok és vágyak. És Ő eljön, megfogja a leányka kezét és azt mondja: Kelj fel! Támadj új életre, teljesedj meg újból krisztusi Élet-erővel!
Személyes élethelyzetre személyes Krisztusi gyógyító erő. Annak érdekében, hogy ahol ma csak halál van lemondás és könny, ott Általa legyen holnap élet és újulás.
Egy vérfolyásos asszony a tömegből. A tömeg… olyan könnyű benne eltűnni és sodródni… egy asszony pedig azt mondja: a megoldás az lesz, ha hozzá közel megyek és megérintem Őt. És akkor hittel és szent meggyőződéssel közel lép és elkezd gyógyulni az élete. Tizenkét év gyógyul egyetlen érintésben. Ugye tapasztaltad már? Ki tudja hány év, mennyi seb, átsírt éjszaka gyógyulhat egyetlen Krisztusi érintésben. Mennyi bűn és zsákutca, elrontott és sokszor megbánt döntés Általa most új életté lehet! Ilyen egyszerű! Az Ő közelében! Személyes élethelyzetre személyes Krisztusi megoldás!
Mi a baj? Pilátus? Heródes? Provinciális lét? Vám? Adó? Bizonyára ez sem könnyű, de Jézus az eredeti bajra ad gyógyulást. A bűnre, a betegségre, az Isten nélküliségre, a Tőle elszakadt életre kínál megoldást! Áldassék érted az Isten, ha már tapasztaltad ezt. Hogy miközben mások sokszor furcsa hangvételben, furcsa módon, furcsa indulatokkal megoldásokat keresnek és kínálnak, aközben te már ismered a megoldást, a Szabadítót, aki megoldást adott személyes életedre. Áldassék ezért az Isten!
Nincs hát megoldás a személye élethelyzeten túl? De van! Isten igéje azt mondja, hogy a teremett világ hiábavalóság alá vettetett. És amíg nem vétetik ki ebből a hiábavaló állapotból, addig nincs más megoldás. De egyszer a világ kivétetik a hiába való állapotból, amikor Krisztus eljön, és újjá teremti azt. Akkor lesz globális, univerzális megoldás – ígéretünk van erre is! Addig pedig keresd a személyes megoldást, hogy aztán személyes gyógyulásod személyes küldetéssé legyen! Ezt mondja Pál: „A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését”. Ezt várja a világ, hogy mint Isten gyermekei, mint új életre gyógyult emberek, jelenjünk meg, és adjuk azt amit adhatunk Általa. Jézus előszólította a tizenkettőt és hatalmat adott nékik, hogy gyógyítsanak, hogy erőtleneket tegyenek erőssé, hogy ördögöt űzzenek, poklosokat tisztítsanak. Ezt mondja drága Megváltónk: „Menjetek, hirdessétek Isten országát!” De nagy dolog, Testvér, ha otthon, mikor talán fáradtan hazaérsz, már nem csak ennek az országnak ügyes-bajos dolgait vitatod meg. Fontos dolgok azok is, egyre fontosabbak, de még nagyobb dolog, ha már az Isten országáról beszélgetsz a tieiddel, a gyermekeddel, a társaddal. Egy-egy este közösen ültök le Isten igéje mellé és mondjátok el az esti hálaadó fohászt, vagy az Úrtól tanult imádságot! Azt mondja Jézus: „Menjetek és beszéljetek az Isten országáról!” Mert ez a megoldás, az Isten országához való tartozás!
Azt is mondja Jézus: „Menjetek és gyógyítsatok beteget!” Ne gondolja senki azt Testvérek, hogy ez egy egyszeri dolog volt. Nekik volt rá hatalmuk erővel és Szent Lélekkel, nekünk pedig egyszer-egyszer önmagunkhoz is alig marad erőnk. Nem! Lehet beteget gyógyítani ma is, itt és most, ismered is hogyan! Emlékszel, amikor egy őszinte beszélgetés gyógyító erővé lett közted és a melletted élő között? Amikor az őszinte egymásra figyelés, az őszinte gondolatcsere, a kölcsönös bizalom gyógyulása lett egy barátságnak, egy házasságnak, vagy a gyermekeddel való kapcsolatodnak. Így gyógyíthattuk egymást, az Ő kegyelme által megújult életre mi is. Ha még nem tapasztaltad volna, kérlek ne késlekedj kipróbálni és látni fogod Krisztus gyógyító hatalmát!
Azt is mondja Jézus, hogy ördögöket űzzetek! Vallom, hogy számunkra itt nem misztikus dolgokról van szó, Testvérek, bár tudjuk, hogy Jézusnak van hatalma kiűzni Belzebúbot és ezt számos alkalommal meg is tette, de vallom, hogy ránk nézve itt nem misztikus egzorcizmusról van szó. Arról van szó, hogy az az élet, amelyet élsz, lehet a tisztaság, a szelíd, becsületes, megszentelt élet példája, amitől távol marad az ördögi, és a tisztátalan. Lehetsz így példa a körülötted élők számára, ha hajlékod az otthonod, a munkavégzésed, a helytállásod a krisztusi lelkületet sugározza- elűzve és távol tartva a gonoszt.
Ezt mondja Jézus: ne aggódjatok, hogy mit visztek magatokkal az útra, felejtsétek már el a hétköznapok kisebb nagyobb gondjai miatti aggódást! Hát nem látjátok, hogy van Valaki, aki arany, ezüst és pénz szakadatlan halmozása nélkül is megtart!? Ne vigyetek botot, meg két ruhát, meg sarut, majd Ő gondoskodik az övéiről, rólad és rólam. Ugye az elmúlt napokban is megtapasztaltad ezt a végtelen jóságot és gondviselést? Ne aggódj hát hanem szolgáld Őt teljes szívből és lélekből! Áldassék érted az Isten, ha már így indultál, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését! Azt mondja Jézus: lépjetek be a házakba és vigyetek békességet magatokkal.
Házak, családok, személyes beszélgetések, a munkahely, egy-egy találkozás alkalom lehet az Isten fiainak megjelenésére ebben a világban, hogy a jelenlét jelentsen gyógyulást, vigasztalást, józanságot, tiszta krisztusi szeretetet, áldozatvállalást, diakóniai szolgálatot, mások megszólítását és felkarolását. Így ragyoghat azok élete, akik új életre gyógyultak Krisztus Jézus végtelen kegyelme által. Mert a teremtett világ sóvárogva vár téged, mint Isten megváltott gyermekét!
Drága Testvérek, erre hívott el bennünket drága Megváltónk, erre a szolgálatra. Mivel kezdődik hát a megoldás? Személyes élethelyzetre személyes Krisztusi válasszal: kérd el Tőle saját életed kérdésére az Ő válaszát, hogy aztán küldetésed legyen ebben a világban, amit egész életedben békességes szívvel, önzetlen szeretettel végezhetsz a rád bízottakért az Ő dicsőségére.
Ámen.

Kategória: Igehirdetések | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.