Presbiter-választás gyülekezetünkben

Református egyházi törvényünk szerint hat évente minden gyülekezet újra választja elöljáró testületét, a presbitériumot, annak világi elöljáróját, a gondnokot, és ugyancsak választ legalább egy negyed annyi pót-presbitert is, mint szolgáló presbitert. (A presbiteri gyűlésen szavazati joga a presbitereknek van, a pót-presbiterek tanácskozási joggal vehetnek részt a presbiteri gyűlésen.)
2011. november 6-án bemutattuk a gyülekezetnek a jelölteket, akiket a Presbiterjelölő Bizottság jelölt, majd azt a presbitérium egyhangú szavazattal megerősítette. Egyházi törvényünk szerint egyházközségi közgyűlést tartottunk 2011. november 27-én vasárnap de. 11 órakor, amelyen megválasztásra kerültek:

Presbiternek:
1./ Ács Endréné
2./ dr.Bárdos László
3./ dr.Bartha Zsolt
4./ Farkas Turánka
5./ dr.Farkas Zoltán
6./ Földi János igazgató
7./ Fülöp Zsolt
8./ dr. Imre Lajos
9./ Kun Péter
10./ Mooréh János
11./ Nagy Domokos
12./ Pungor Lászlóné
13./ Sikolya Zsolt
14./ Szabó László
15./ Szabó Sándorné
16./ dr. Szalai Zsolt
17./ dr. Taniszláv Erzsébet
18./ dr. Tar Erzsébet
19./ Tomka Alpár
20./ Virág Zoltán
21./ Véber Zita
(eddigi presbiterek ill. pótpresbiterek)
valamint:
22./ Kádár Péter
23./ Dr. Köpeczi Bócz Tamás
24./ Perjéssy Barnabás

Gondnoknak megválasztásra került:
Sikolya Zsolt (eddigi gondnok)

Pótpresbiternek megválasztásra került:
1./ Bene Andrásné óvoda vezető
2./ Bódog Norbert
3./ Bokor György
4./ dr. Gellén Márton
5./ Jámbor László
6./ Szentgyörgyi Árpád
7./ Vincze Jenő

A választás ellen 15 napon belül, 2011. december 12-ig jogorvoslattal lehet élni, ezt követően a választás jogerőre emelkedik. Az újonnan megválasztottak 2012. január 8-án a de. 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében esküt tesznek, és az új presbitérium megkezdi szolgálatát.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.