Gyülekezeti élet rendje 2021.03.05

A Szentendrei Református Egyházközség gyülekezeti alkalmainak rendje és Egyházközségi Védekezési Szabályzata

Érvényes: 2021. március 5-től visszavonásig, vagy változtatásig 

Szabályozás indoklása és hatálya 

Az egész világon kialakult COVID19 vírus miatti járványhelyzet a gyülekezeti élet és alkalmak átgondolását is megköveteli. A vírus emberéletre és egészségre való veszélyessége miatt fokozott óvatosság szükséges közösségi alkalmak megtartása során, különös tekintettel a higiéniai és biztonsági szabályok betartására. Ennek alapján szükséges a gyülekezet teljes életének és elsősorban közösséget is érintő alkalmainak rendjét megfelelő, az emberéletet és egészséget védő szabályok szerint szervezni. Jelen szabályozás az alábbi gyülekezeti alkalmakra terjed ki: 

  • Vasárnapi és egyéb istentiszteleti alkalmak 
  • Hétközi alkalmak 
  • Bibliakörök 
  • Nőikör 
  • Férfikör 
  • Baba-Mama kör 
  • Ifikörök 
  • Egyéb hétközi alkalmak (konfirmációi előkészítő, Barnabás kör, keresztkérdések, jegyes oktatás stb.) 
  • Egyéb alkalmak (esküvő, keresztelő stb.) 
  • Gyászszertartás a hatályos rendelkezéseknek megfelelően maximum 50 fő részvételével megtartható 

 Biblikus alapok 

„Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Máté 22,37-40) 

Isten az egyházát és benne a gyülekezeteket közösségként hívta el arra, hogy Őt kövessék és dicsőítsék, ezért fontos, hogy gyülekezetünk is rendszeresen közösségben tudjon a nagy parancsolatnak eleget tenni. Ugyanakkor felebarátunk iránti szeretet arra indít bennünket, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk testvéreink testi épsége és egészsége érdekében. Jelen szabályzat e kettős célt szem előtt tartva készült. 

Gyakorlati elvek és útmutató minden gyülekezeti alkalom tekintetében 

A bejelentett kormányzati intézkedések és egyházunk zsinati elnöksége által kiadott rendelkezések alapján 2021. március 8-tól gyülekezeti alkalom személyes részvétellel nem tartható.  

Az egyes alkalmainkra vonatkozó különös szabályok 

Istentisztelet 

2021. március 14-től kezdődően vasárnaponként egy online istentiszteleti alkalmat tartunk 10 órai kezdéssel, melyet Youtube csatornán közvetítünk.

Gyermek-istentiszteletet online módon juttatjuk el az érintettek számára. 

Hétközi gyülekezeti alkalmaink 

Minden hétközi gyülekezeti alkalmat online módon, zoom alkalmazás segítségével tartunk. A résztvevőket külön e-mail-ben értesítjük a csatlakozási linkről. Imaköri alkalom sem tartható személyes részvétellel a gyülekezeti termeinkben, vagy a templomban, javasoljuk a telefonos, vagy online lehetőséget.  

Hivatali ügyintézés 

Kérjük a testvéreket, hogy a jelen helyzetben elsősorban az elektronikus kommunikációt válasszák (email, telefon, video hívás). Befizetéseiket, ha csak tehetik, átutalás útján intézzék.  

Ha erre nincs módjuk, vagy mindenképpen személyesen szeretnének valamit megbeszélni, akkor kérjük, hétfőn esténként 17-19 óra között keressenek minket az irodában. 

 Ha bármilyen ügyben, kérdésük, vagy kérésük volna, kérjük, hogy a szentendre@református.hu e-mail címen, vagy – hétköznaponként 10-12 óra között – (+36) 30-164-2229 telefonszámon jelezzék azt. 

Szentendre, 2021. március 5. 

Dr. Harmathy András Dr. Szalai Zsolt
Lelkipásztor Gondnok

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.