A gyülekezeti élet rendje 2020. június 11-től

Istentisztelet

2020. június 14-től kezdődően vasárnaponként két istentiszteleti alkalmat tartunk 8 és 10  órai kezdéssel. A 8 órai istentiszteletre elsősorban, de nem kizárólag 65 évnél idősebb testvéreinket és kísérőiket várjuk. Egy istentiszteleti alkalmon a templomban 40-60 fő vehet részt, melybe bele kell érteni a szolgálattevőket és a közvetítést végző technikai személyeket is. A minimum-maximum létszám attól függ, hogy hány fő érkezik egy háztartásból.

Az istentiszteleteket minden alkalommal kihangosítjuk a templom udvarán is, ahol maximum 50 fő tartózkodhat a távolságtartás (1,5 m) és az ajánlott maszkviselés szabályainak betartásával.

Gyermekfelügyeletet 2020. június 21-től tartunk a 10 órai istentiszteleti alkalommal egy időben, június 14-én még továbbra is 9.45-kor felvételről sugárzunk áhítatot a gyermekek részére a YouTube-csatornán. A 10 órás istentiszteletet előreláthatólag június 28-ig továbbra is valós időben közvetítjük a YouTube-csatornán.

A gyülekezeti termeinkben megtartott gyülekezeti alkalmak maximális létszáma:

  • Gyülekezeti terem: 15 fő
  • Kápolna: 10 fő
  • Ifi terem: 10 fő
  • Baba-mama-szoba: 6 fő

Hétközi gyülekezeti alkalmaink

A hétközi Bibliakörök megtartása továbbra is online módon történik. Személyes találkozóval egybekötött alkalom akkor tartható gyülekezeti helyiségeinkben, ha annak létszáma nem haladja meg az egyes gyülekezeti termek jelen szabályzat szerinti maximális létszámát, a 1,5 m-es távolságtartás és száj és orr eltakarását biztosító maszk viselése ajánlott és az alkalmat tartók vállalják, hogy az alkalmat követően a használt helység és a mellékhelységek takarítását/fertőtlenítését elvégzik. Minden ilyen alkalom megtartását kérjük egyeztetni Kormos Mária irodavezetővel, vagy dr. Szalai Zsolt gondnokkal telefonon, vagy a szentendre@reformatus.hu e-mai címre küldött üzenettel. A templom és gyülekezeti termeink kapacitását meghaladó létszámú gyülekezeti alkalmakat szabadtéren lehet megszervezni.

Istentisztelettel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

  1. A templomban, a templomudvaron és a gyülekezeti helyiségekben és egyéb gyülekezeti helyszíneken is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A helyszínen szolgálattevő presbiterek és gyülekezeti tagok mutatják meg a testvérek számára, hogy a templomban, vagy az udvaron hova ülhetnek, kérjük ennek elfogadását.
  2. A bejáratoknál kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használata belépéskor és távozáskor ajánlott.
  3. Az istentiszteleteken a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgikus szolgálatát végzi. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.
  4. A gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása ajánlott, különös tekintettel éneklés és közös imádság alatt. Amennyiben valamelyik testvér – egyéni élethelyzete vagy bármilyen más ok folytán – ezt kéri, úgy a testvéri szeretet elve alapján minden testvér számára ajánlott a száj és orr eltakarása.
  5. Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. Kérjük, mindenki hozza magával saját énekeskönyvét és Bibliáját.

Szentendre, 2020. június 12.

Dr. Harmathy András            Dr. Szalai Zsolt
Lelkipásztor                            Gondnok

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.