Kérdőív

Kedves Testvérünk!

Egyházközségünk áttér az elektronikus nyilvántartásra, és szeretnénk élni az elektronikus tájékoztatás gyors és olcsó lehetőségével. Adataink azonban hiányosak és pontatlanok, ezért egyháztagjainkhoz fordulunk: segítsék nyilvántartásunk pontosítását.

Személyes adataikat kizárólag egyházi célra használjuk fel, azokat más személynek, szervezetnek semmilyen felhasználásra nem adjuk át. Nyilvántartásunkat bejelentettük az Adatvédelmi Biztos Hivatalának, amely így mindenkor ellenőrizheti adatkezelésünk jogszerűségét.

Testvéri köszöntéssel:

dr. P. Tóth Béla, lelkipásztor
Sikolya Zsolt, gondnok

Az egyháztag családi és utóneve (személyi igazolvány szerint):

Születési név (ha különbözik a viselt névtől):

Születési hely, év, hó, nap:

Foglalkozás:

Vallás:

Konfirmáció helye, ideje:

Lakcím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó):

Családi állapot: (házas, élettársi kapcsolat, elvált, özvegy, egyedülálló)

Telefon (vezetékes, mobil):

E-mail (ahol fontosabb eseményekről értesíthetjük):

Közös házastársban élő házastárs/élettárs családi és utóneve (a személyi igazolvány szerint):

Születési név (ha különbözik a viselt névtől):

Születési hely, év, hó, nap:

Foglalkozás:

Vallás:

Konfirmáció helye, ideje:

Telefon (vezetékes, mobil):

E-mail (ahol fontosabb eseményekről értesíthetjük):

Közös háztartásban élő gyermekek adatai:

Családi és utónév Születési idő Vallás Keresztelés ideje Konfirmáció ideje

Külön élő, felnőtt gyermekek családi és utóneve, vallása (ha református: lakcíme, foglalkozása, telefonja és e-mailje is):Tetszőleges közlendő, javaslat:


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.