Lelkipásztora, munkatársai

 A Szentendrei Református Egyházközség közgyűlése a dr. P. Tóth Béla lelkipásztor nyugalomba vonulásával megüresedett gyülekezeti lelkészi állás betöltésére 2015. november 22-én dr. Harmathy András lelkipásztort választotta meg, aki 2016. január 1-jétől látja el ezt a szolgálatát.

 

dr. P.Tóth Béla lelkipásztor és Sikolya Zsolt gondnok

dr. P. Tóth Béla ny. lelkipásztor és Sikolya Zsolt gondnok

A gyülekezet nyugalmazott lelkipásztora (1982. november 1. – 2015. augusztus 1.) dr. P. Tóth Béla Budapesten született 1947. október 17-én. Teológiát Budapesten, filozófiát és irodalmat Edinburgh-ban és Oxforban tanult az Egyházak Világtanácsa ösztöndíjasaként, majd az ELTE-n pszichológiát végzett és doktori fokozatot szerzett. 1989-93-ig a European Conference on Pastoral Care and Counselling főtitkára, 1990-ben a Columbia Theological Seminary (USA) vendégprofesszora. Lelkipásztori szolgálata mellett vezeti a Református Telefon-lelkigondozást, amit 1984-ben alapított, az ELTE Pszichológiai Szakán megbízott előadó (1995-2003), az American Journal of Pastoral Counseling (1994-2007) és a Spirituality in Mental Health (2007-) szerk.biz.tagja. Felesége Bodonhelyi Zsuzsanna tanár, a Szentendrei Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója (1999-2009). Gyermekei Béla (1977), Zsigmond (1978) és András (1981). dr. P. Tóth Béla lelkipásztor 2015. augusztus 1-én nyugalomba vonult 33 évi helyi gyülekezeti szolgálata után. Búcsúztatására 2015. október 4-én vasárnap de. 10 órakor kerül sor a Református Gimnázium (Áprily tér 5.) kápolnájában.

2015. augusztus 1-jétől 2015. december 31-ig a lelkészválasztás idejre kirendelt helyettes lelkészként Szénási László ny. tahitótfalusi lelkipásztor látta el a lelkipásztori szolgálatot.


Az egyházközség gondnoka Sikolya Zsolt. 1944. október 15-én született Budapesten. Egyetemi diplomáit Budapesten szerezte villamosmérnökként, ill. alkalmazott matematikusként. Munkája kezdettől fogva az informatikához kapcsolódott. 1975 óta él Szentendrén családjával, 1977 óta tagja az egyházközség presbitériumának, 1990 óta az egyházközség gondnoka.Németh Ildikó beosztott lelkész és családja

Németh Ildikó beosztott lelkésznőnk
2010. december 29-én született kisfiával, Andrissal

A gyülekezet beosztott lelkésze 2008. augusztus 1. óta Németh Ildikó. Fehérgyarmaton született, Tiszabecsen nőtt fel. Teológiát 1998-ban Debrecenben végzett, majd egy esztendőn át ösztöndíjasként a németországi Münsterben tanult újszövetségi teológiát. Hazatérve 1999-től 2004-ig a Tiszántúli Egyházkerület Püspöki Hivatalában szolgált, majd egy éven át a beregdaróci és tivadari egyházi üdülők lelkésze volt. 2002-ben ment férjhez Bartha Attila biológushoz. Első gyermekük, Viktor 2004-ben született. A hároméves gyermekgondozási időszak alatt posztgraduális képzésben elvégezte a DRHE lelkigondozói szakát, ahol kitűnően szakvizsgázott. Második gyermekük, András 2010-ben született. Gyüleketezeti szolgálatán kívül hitoktatást végez a szentendrei iskolákban.

Lovadi István, aki Németh Ildikót a GYED ideje alatt segédlelkészként helyettesítette, 2013. július 1-től Sellyére kapott exmisszusi kirendelést, és hitvesével, Berkó Helga Ref. Gimnázium-i tanárnővel együtt oda is költözött. 2014-ben került sor Sellyén lelkipásztori beiktatására. Köszönjük sok szeretettel végzett szentendrei szolgálataikat!

Presbiterek:

Ács Zsuzsanna
Dr. Bárdos László
Bene Andrásné
Farkas Turánka
Dr. Farkas Zoltán
Földi János
Fülöp Zsolt
Dr. Imre Lajos
Kádár Péter
Dr. Köpeczi-Bócz Tamás
Kun Péter
Mooréh János
Nagy Domokos
Perjéssy Barnabás
Pungor Lászlóné
Sikolya Zsolt (gondnok)
Szabó László
Szabó Sándorné
Dr. Szalai Zsolt
Dr. Tanislav Erzsébet
Dr. Tar Erzsébet
Tomka Alpár
Véber Zita
Virág Zoltán

Pótpresbiterek:

Bódog Norbert
Bokor György
Dr. Gellén Márton
Szentgyörgyi Árpád
Vincze Jenő

Vélemény, hozzászólás?