A gyülekezeti élet rendje 2020. május 24-től

„Jézus így válaszolt: »Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.« Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: »Szeresd felebarátodat, mint magadat.« E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,37-40)

Isten az egyházát és benne a gyülekezeteket közösségként hívta el arra, hogy Őt kövessék és dicsőítsék, ezért fontos, hogy gyülekezetünk is rendszeresen közösségben tudjon a nagy parancsolatnak eleget tenni. Ugyanakkor felebarátunk iránti szeretet arra indít bennünket, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk testvéreink testi épsége és egészsége érdekében. Jelen szabályzat e kettős célt szem előtt tartva készült.

A gyülekezeti élet rendje 2020. május 24-től

Istentisztelet
2020. május 24-től kezdődően vasárnaponként három istentiszteleti alkalmat tartunk 8, 10 és 18 órai kezdéssel. A 8 órai istentiszteletre elsősorban 65 évnél idősebb testvéreinket és kísérőiket várjuk. Egy istentiszteleti alkalmon a templomban legfeljebb 40 fő vehet részt, melybe bele kell érteni a szolgálattevőket és a közvetítést végző technikai személyeket is. Ennek megfelelően az egyes istentiszteleti alkalmak nem szolgáló és nem technikai létszáma:
    • 8 óra: 35 fő (65 évnél idősebb testvérek és kísérőik)
    • 10 óra: 30 fő
    • 18 óra: 35 fő
Minden alkalommal az istentiszteletet kihangosítjuk a templom udvarán is, ahol legfeljebb 40 fő tartózkodhat a távolságtartás (1,5 m) és a maszkviselés szabályainak betartásával. Gyermekistentiszteletet további értesítésig nem tartunk, továbbra is 9:45-kor felvételről sugárzunk áhítatot a gyermekek részére a YouTube-csatornán. A 10 órás istentiszteletet továbbra is valós időben közvetítjük a YouTube-csatornán, és a TV Szentendre is elkészíti ebben az időben felvételét, mely vasárnap 17 órakor kerül adásba.

A pünkösdi istentiszteleti alkalmakkal kapcsolatos rendelkezésekről külön adunk tájékoztatást.

Hétközi gyülekezeti alkalmaink
A hétközi alkalmak megtartása továbbra is online módon történik. Személyes találkozóval egybekötött alkalom akkor tartható gyülekezeti helyiségeinkben, ha annak létszáma nem haladja meg az öt főt, a 1,5 m-es távolságtartás és a száj és orr eltakarását biztosító maszk viselése kötelező, és az alkalmat tartók vállalják, hogy az alkalmat követően a használt helyiség és a mellékhelyiségek takarítását/fertőtlenítését elvégzik, és ezt írásban jelzik a szentendre@református.hu e-mail-címre. Minden ilyen alkalom megtartásához engedélyt kell kérni az Egyházközség elnökségétől a fenti e-mail-címre írt kérelemmel (lelkipásztor és gondnok). Öt fő részvételét meghaladó személyes részvételű gyülekezeti alkalom szabadtéren tartható a szükséges biztonsági szabályok betartása mellett.

Istentisztelettel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók
    1. A templomban, a templomudvaron, a gyülekezeti helyiségekben és egyéb gyülekezeti helyszíneken is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A helyszínen szolgálatot tevő presbiterek és gyülekezeti tagok mutatják meg a testvérek számára, hogy a templomban hova ülhetnek, kérjük ennek elfogadását.
    2. A bejáratoknál kézfertőtlenítőt helyeztünk el, melynek használata belépéskor és távozáskor ajánlott.
    3. Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.
    4. Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál) már a templomudvarra való belépéskor is, kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgiai szolgálatát végzi. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.
    5. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező.
    6. Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. Liturgiás lapok, nyomtatott hirdetések nem oszthatók ki. Kérjük, mindenki hozza magával saját énekeskönyvét és Bibliáját.

A fenti rendelkezések miatt a templomban való megérkezés ideje hosszabb lehet, ezért kérjük a testvéreket, hogy az istentiszteletre ennek figyelembevételével, időben érkezzenek meg. Kérjük a testvéreket arra is, hogy aki szívesen segítene a templom és a mellékhelyiségek fertőtlenítő takarításában a 8 és a 10 órás istentiszteletet követően, az jelezze a szentendre@református.hu e-mail-címre.

templomi etikattSzentendre, 2020. május 21.

Dr. Harmathy András
lelkipásztor
Dr. Szalai Zsolt
gondnok

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.