Gyülekezeti élet rendje 2021.04.29

A Szentendrei Református Egyházközség gyülekezeti alkalmainak rendje és Egyházközségi Védekezési Szabályzata

Érvényes: 2021. április 29-től visszavonásig, vagy változtatásig

Szabályozás indoklása és hatálya

Az egész világon kialakult COVID19 vírus miatti járványhelyzet a gyülekezeti élet és alkalmak átgondolását is megköveteli. A vírus emberéletre és egészségre való veszélyessége miatt fokozott óvatosság szükséges közösségi alkalmak megtartása során, különös tekintettel a higiéniai és biztonsági szabályok betartására. Ennek alapján szükséges a gyülekezet teljes életének és elsősorban közösséget is érintő alkalmainak rendjét megfelelő, az emberéletet és egészséget védő szabályok szerint szervezni. Jelen szabályozás az alábbi gyülekezeti alkalmakra terjed ki:

 • Vasárnapi és egyéb istentiszteleti alkalmak
 • Hétközi alkalmak
  • Bibliakörök
  • Nőikör
  • Férfikör
  • Baba-Mama kör
  • Ifikörök
  • Egyéb hétközi alkalmak (konfirmációi előkészítő, Barnabás kör, keresztkérdések, jegyes oktatás stb.)

Biblikus alapok

„Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Máté 22,37-40)

Isten az egyházát és benne a gyülekezeteket közösségként hívta el arra, hogy Őt kövessék és dicsőítsék, ezért fontos, hogy gyülekezetünk is rendszeresen közösségben tudjon a nagy parancsolatnak eleget tenni. Ugyanakkor felebarátunk iránti szeretet arra indít bennünket, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk testvéreink testi épsége és egészsége érdekében. Jelen szabályzat e kettős célt szem előtt tartva készült.

Gyakorlati elvek és útmutató minden gyülekezeti alkalom tekintetében

A bejelentett kormányzati intézkedések és egyházunk zsinati elnöksége által kiadott rendelkezések alapján 2021. május 2-tól csak istentiszteleti és imaköri alkalom tartható személyesen (lásd alább részleteket), egyéb gyülekezeti alkalom személyes részvétellel nem tartható. Ez alól kivételt képez a már korábban bejelentett és időponttal is lekötött esküvői és keresztelői alkalom, melyen esküvő esetén a pár, a tanúk és a szülők vehetnek részt, keresztelő esetén pedig a keresztelendő gyermek szülei és keresztszülei. Emellett – maximum 50 fő részvételével – gyászszertartást is lehet szervezni. Mindegyik személyesen megtartott alkalommal az alábbi higiéniai szabályok betartása kötelező.

 1. A helyszínt az alkalom előtt és után fertőtleníteni és szellőztetni szükséges. Különös gondot kell fordítani a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére.
 2. A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, melynek használata belépéskor és távozáskor ajánlott.
 3. Az alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni, nem egy háztartásban élők között minimum 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani.
 4. Az istentiszteleteken, a gyülekezeti alkalmakon és a templomkert egész területén a száj és orr eltakarására alkalmas szájmaszk viselése kötelező, kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatát végzi. 
 5. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, az éneklés rövid legyen. Az alkalmakon éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező. 
 6. Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. Liturgiás lapok, nyomtatott hirdetések nem oszthatók ki.

Az egyes alkalmainkra vonatkozó különös szabályok

Istentisztelet

2021. május 2-tól kezdődően vasárnaponként 8 és 10 órakor tartunk istentiszteleti alkalmat, 10 órai alkalmat Youtube csatornán közvetítjük. Egy istentiszteleti alkalmon a maximális létszám a templomban 60 fő és az udvaron 30 fő, beleértve a szolgálattevőket is.

Gyermek-istentiszteletet online módon tartunk.

A gyülekezeti tagok részére küldendő tudnivalók jelen szabályzat 1. számú mellékletében találhatóak.

Hétközi gyülekezeti alkalmaink

Minden hétközi gyülekezeti alkalmat online módon, zoom alkalmazás segítségével tartunk. A résztvevőket külön e-mail-ben értesítjük a csatlakozási linkről.

Abban a kivételes esetben, ha valamelyik imakör még sem tarható meg online részvétellel, akkor a testvérek maximum 10 főig a gyülekezeti termeinket igénybe vehetik az általános és ebben a szabályzatban részletezett egészségügyi szabályok betartása mellett, ha azt az irodavezetővel előzetesen egyeztették, és ha vállalják, hogy maguk után a kötelező fertőtlenítést és a szellőztetést elvégzik.

Hivatali ügyintézés

Kérjük a testvéreket, hogy a jelen helyzetben elsősorban az elektronikus kommunikációt válasszák (email, telefon, video hívás). Befizetéseiket, ha csak tehetik, átutalás útján intézzék.

Ha erre nincs módjuk, vagy mindenképpen személyesen szeretnének valamit megbeszélni, akkor kérjük, hétfőn esténként 17-19 óra között keressenek minket az irodában.

Ha bármilyen ügyben, kérdésük, vagy kérésük volna, kérjük, hogy a szentendre@református.hu e-mail címen, vagy – hétköznaponként 10-12 óra között – (+36) 30-164-2229 telefonszámon jelezzék azt.

Szentendre, 2021. április 29.

Dr. Harmathy András Dr. Szalai Zsolt
Lelkipásztor Gondnok

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.