Lelkipásztora és munkatársai

harmathyandras2016. január 1-jétől dr. Harmathy András a gyülekezet lelkipásztora.
1969-ben született Budapesten, ott is nőtt fel. A Fasori Református Egyházközségben konfirmált, és az ifjúsági csoport meghatározó tagja volt. Miután három évet tanult a Budapesti Műszaki Egyetemen, teológiai tanulmányait a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte 1992-98 között. 1995-96-ban a londoni Cornhill Training Course-on tanult gyakorlati teológiát és homiletikát.A teológia befejezése után a Budapest-Pozsonyi úton volt segéd, majd beosztott lelkész 1998-2000 között. Ezután lett a Szigetszentmiklósi Református Egyházközség beosztott lelkésze azzal a megbízatással, hogy alakítson egy új református gyülekezetet a város lakótelepén élők számára. 2006-tól, a megalakult Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora volt 2015 december 31-ig.2006 és 2012 között az USA-beli Seattle-ben, a Bakke Graduate University levelező doktori iskoláját végezte el nagyvárosi misszió témában. Teológiai doktori dolgozatát a munka teológiájából írta, arról a kérdésről, hogy mit tehet egy gyülekezet annak érdekében, hogy az emberek munkájukat Isten szolgálataként végezzék.
 

harmathyagotaMunkáját együtt végzi feleségével, Harmathy Andrásné Sárai Ágotával, aki a gyülekezet beosztott lelkésze, és aki elsősorban mint a Szentendrei Református Gimnázium iskolalelkésze végzi szolgálatát.Ágota 1972-ben született Kunszentmártonban, gyermekéveit Dunaalmáson töltötte. Számítástechnikai szakközépiskolában szerzett érettségi után a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán hallgatott teológiát 1989-95 között, és ugyancsak a londoni Cornhill Training Course-on tanult 1995-96 között. Segédlelkészi évét Budakeszin végezte 1996-97-ben, amit a Budapest-Pozsonyi úti beosztott lelkészi év követett 1997-98-ban. Ekkor megszületett első gyermekük és innentől kezdve az elsőszámú hivatása az anyai szerep lett. 5 gyermek édesanyja. Emellett mint beosztott lelkész folyamatosan végezte lelkészi munkáját is, oroszlánrészt vállalva a szigetszentmiklósi gyülekezet megszületésében.2016 szeptemberétől a KGRE vallástanári szakán folytat pedagógiai tanulmányokat.Gyermekeik: Balázs (18), Dániel (16), Attila (13), Károly (10) és Júlia (6).harmathycsalad


Az egyházközség gondnoka dr. Szalai Zsolt. 1965-ben született Budapesten. Egyetemi diplomáit Budapesten és Angliában szerezte közgazdászként. Munkája banki és befektetési területhez kapcsolódott, jelenleg üzletviteli tanácsadással foglalkozik. 1993 óta él Szentendrén családjával, 2006 óta tagja az egyházközség presbitériumának, 2018 óta az egyházközség gondnoka. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának (KEVE) 2016 óta elnöke.


Csere Mátyás 2019. júliusától szintén a gyülekezet beosztott lelkésze.

1978-ban született Budapesten. Az Újpest-Újvárosi Református Gyülekezetben konfirmált, majd a káposztásmegyeri lakótelepen az ifjúság tagjaként átélhette egy születő gyülekezet kibontakozását. Itt kapta első kisebb szolgálatait, mellette az újjáalakuló Soli Deo Gloria Diákmozgalomban kóstolt bele az Istennek való szolgálat örömébe.

A teológiát Budapesten végezte el. Ezzel párhuzamosan a Károli Gáspár Egyetemen magyartanári képesítést is szerzett.

2005-től Cseri Kálmán mellett a Budapest-Pasaréti gyülekezetben szolgált segéd- majd beosztott lelkészként. Közben feleségével együtt elvégezte a Bibliai Házassággondozó Szolgálat csoportvezető képzését.

2013-2019 között a Budakalászi Református Egyházközség lelkipásztora volt.

2005 óta házas. Felesége, Éva tanítónő és hittanoktató. Két gyermekük van.


leportre3v22016. szeptember 1-től a gyülekezet hittanoktatója Lázár Enikő. Debrecenben született 1958. július 27-én. Tanítói diplomáját szülővárosában, ének-zene tanári diplomáját Egerben, karvezetői végzettségét Budapesten szerezte meg. Zenei tevékenységét a magyar népzene terjesztése, tanítása határozza meg. Jelenleg a KGRE Főiskolai Karának végzős hittanoktató szakos hallgatója.

1983-ban kötött házasságot Deim Péterrel, négy felnőtt gyermekük van.

1990 óta tagja a gyülekezetnek.


2018. január 15-től a lelkészi iroda vezetője Szentgyörgyiné Kormos Mária.

Budapesten született 1974.08.31-én. Tanulmányait kereskedelmi menedzserként végezte Budapesten.

1999-ben kötött házasságot férjével, Szentgyörgyi Árpáddal, négy gyermekük van.

2008 óta aktív tagja a gyülekezetnek.


Presbiterek:

Ács Zsuzsanna
Bokor György
Dulai Teréz
Földi János
Fülöp Zsolt
Dr. Gellén Márton
Hegedűs Árpádné
Majszinné Galambos Ildikó
Mooréh János
Nagy Domokos
Pap József
Dr. Szalai Zsolt (gondnok)
Szentgyörgyi Árpád
Váradi Zsigmond
Véber Zita
Vincze Jenő

Pótpresbiter:
Frenkó József István

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.