Elérhetősége és adatai

Az egyházközség neve: Szentendrei Református Egyházközség

Cím: 2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc utca 14. (térkép)

Telefon:  (+36) 26-310-524

E-mail cím: szentendre[kukacjel]reformatus.hu

OTP számlaszám (ahol támogatás is befizethető):  11742087-20000679

Adószám: 19829434-1-13

Hivatali idő:
Adminisztratív ügyekben hétfő 17-19 óra, kedd 18-19 óra és szerda 16-18 óra.
Lelkészi fogadóóra: kedd 17-18 óra. A beszélgetésekhez előzetes bejelentkezés szükséges a fenti e-mail címen vagy személyes megbeszélés alapján.

Egyháztagok adatlapja

Adatkezelési tájékoztató

Istentiszteletet vasárnaponta de. 8 és 10 órakor tartunk (hónap első vasárnapján csak 10 órakor a Református Gimnáziumban), ünnepeken úrvacsoraosztással. Júliusban és augusztusban minden vasárnap a templomban van egy istentisztelet 9 órakor.
Betegekhez, ágyban fekvőkhöz kérésre házhoz visszük az úrvacsorát, szükség esetén kórházba is.

Iratterjesztésünkben Biblia, Énekeskönyv és hitépitő irodalom is folyamatosan kapható. Az igehirdetések egyházközségünk honlapján is elérhetőek.

A vasárnapi 10 órás istentisztelettel egy időben gyermekistentiszteletet tartunk iskolásoknak, ill. a legkisebbek számára (három éves kortól) gyermekmegőrzés is van.

Hétközben hittanórák, konfirmációi órák, ifjúsági bibliakör, asszonykör, felnőtt konfirmálók órája, bibliaóra van, az énekkar vasárnap reggel 9 órakor tart próbát. Az alkalmak kezdési időpontja a templom kapujánál kifüggesztve is megtalálható.

Az egyházközségnek jelenleg 785 nagykorú tagja van, akik évente legalább egyszer önkéntes egyházfenntartó járulékkal támogatják gyülekezetünk életét. Közülük 559 fő rendelkezik egyházi választói joggal. Ők azok az egyháztagjaink, akik konfirmációi fogadalmat tettek, és akik egyházközségünkben hozzájárulnak az egyház fenntartásához. Felnőtt egyháztagjaink kiskorú református gyermekeivel együtt összesen 1129 egyháztagot tartunk nyilván. Városunkban még sokan laknak születésük szerint reformátusok, akik pl. időközben költöztek be, s akiknek jelentkezését szeretettel várjuk a lelkészi hivatalban.

Presbiter a gyülekezet hat évre választott elöljárója, akit az egyházközség közgyűlése választ. A presbitérium elnöke a lelkipásztor, világi elöljárója a gondnok.

A lelkipásztor az egyházközség telefonszámán érhető el (26-310-524), ahol személyes találkozás is megbeszélhető, vagy üzenet hagyható.

Templomunk orgonáját 1982-ben vásároltuk a Baranya megyei Patapoklosi templomából, a templomot pedig 1985-ben  elektromos fütéssel láttuk el.

Az 1999-ben indított Szentendrei Református Gimnázium 2010-ig két tagozattal várta a tanulókat: 5. osztálytól érettségiig nyolc-, a 9. osztálytól érettségiig négyosztályos (a nyelvi előkészítőt is választóknak ötosztályos) gimnáziumi tagozattal. A nyolcosztályos tagozat iránti rendkívül nagy érdeklődésre tekintettel a 2010/2011-es tanévtől kezdve a 9. osztálytól induló négyosztályos tagozat felmenő rendszerben megszűnt, mint ahogy a nyelvi előkészítő is, és helyettük a nyolcosztályos tagozaton két párhuzamos osztály indul. Így az iskola tisztán nyolcosztályos gimnáziummá alakult át.

2009-ben indítottuk a Szentendrei Református Óvodát, ahol három éves kortól várjuk a gyermekek jelentkezését.

Egyházközségünk negyedévente Kehely c. újságot jelentet meg a gyülekezet híreivel, az alkalmak, műsorok, kirándulások, rendkívüli összejövetelek stb. időpontjával, emlékezésekkel, gondolatébresztő írásokkal, amit az egyháztagok ingyenesen megkapnak. A Kehely on-line számai honlapunkon olvashatók.

Vélemény, hozzászólás?