Elérhetősége és adatai

Az egyházközség neve: Szentendrei Református Egyházközség

Cím: 2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc utca 14. (térkép)

E-mail cím: szentendre[kukacjel]reformatus.hu

OTP számlaszám (ahol támogatás is befizethető):  11742087-20000679

Adószám: 19829434-1-13

Hivatali idő:
Adminisztratív ügyekben hétfőn 16-19 óra és szerdán 17-18 óra között.
Lelkészi fogadóóra hétfőn 16-18 óra és szerdán 17-18 óra között. Előzetes bejelentkezés a fenti e-mail címen vagy személyes megbeszélés alapján lehetséges.

Hivatali időben hívható telefonszámok:
(+36) 30-164-2229
(+36) 26-310-524

Egyháztagok adatlapja

Adatkezelési tájékoztató

Istentiszteletet vasárnapokon de. 8 és 10 órakor tartunk (hónap első vasárnapján csak 10 órakor a Református Gimnáziumban), ünnepeken úrvacsoraosztással. Júliusban és augusztusban minden vasárnap a templomban van egy istentisztelet 9 órakor.
Betegekhez, ágyban fekvőkhöz kérésre házhoz visszük az úrvacsorát, szükség esetén kórházba is.

Iratterjesztésünkben Biblia, Énekeskönyv és hitépitő irodalom is folyamatosan kapható.

A vasárnapi 10 órás istentisztelettel egy időben gyermek-istentiszteletet tartunk iskolásoknak, ill. a legkisebbek számára (három éves kortól) gyermekmegőrzés is van.

Hét közben hittanórák, konfirmációi órák, ifjúsági bibliakör, asszonykör, felnőtt konfirmálók órája, bibliaóra van, az énekkar vasárnap reggel 9 órakor tart próbát. Az alkalmak kezdési időpontja a templom kapujánál kifüggesztve is megtalálható.

Presbiter a gyülekezet hat évre választott elöljárója, akit az egyházközség közgyűlése választ. A presbitérium elnöke a lelkipásztor, világi elöljárója a gondnok.

A lelkipásztor az egyházközség telefonszámán érhető el (26-310-524), ahol személyes találkozás is megbeszélhető, vagy üzenet hagyható.

Templomunk orgonáját 1982-ben vásároltuk a Baranya megyei Patapoklosi templomából, a templomot pedig 1985-ben  elektromos fűtéssel láttuk el.

Az 1999-ben indított Szentendrei Református Gimnázium 2010-ig két tagozattal várta a tanulókat: 5. osztálytól érettségiig nyolc-, a 9. osztálytól érettségiig négyosztályos (a nyelvi előkészítőt is választóknak ötosztályos) gimnáziumi tagozattal. A nyolcosztályos tagozat iránti rendkívül nagy érdeklődésre tekintettel a 2010/2011-es tanévtől kezdve a 9. osztálytól induló négyosztályos tagozat felmenő rendszerben megszűnt, mint ahogy a nyelvi előkészítő is, és helyettük a nyolcosztályos tagozaton két párhuzamos osztály indul. Így az iskola tisztán nyolcosztályos gimnáziummá alakult át.

2009-ben indítottuk a Szentendrei Református Óvodát, ahol három éves kortól várjuk a gyermekek jelentkezését.

Egyházközségünk negyedévente Kehely c. újságot jelentet meg a gyülekezet híreivel, az alkalmak, műsorok, kirándulások, rendkívüli összejövetelek stb. időpontjával, emlékezésekkel, gondolatébresztő írásokkal, amit az egyháztagok ingyenesen megkapnak. A Kehely on-line számai honlapunkon olvashatók.

Vélemény, hozzászólás?