Lelkipásztora és munkatársai

harmathyandras2016. január 1-jétől dr. Harmathy András a gyülekezet lelkipásztora.
1969-ben született Budapesten, ott is nőtt fel. A Fasori Református Egyházközségben konfirmált, és az ifjúsági csoport meghatározó tagja volt. Miután három évet tanult a Budapesti Műszaki Egyetemen, teológiai tanulmányait a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte 1992-98 között. 1995-96-ban a londoni Cornhill Training Course-on tanult gyakorlati teológiát és homiletikát.A teológia befejezése után a Budapest-Pozsonyi úton volt segéd, majd beosztott lelkész 1998-2000 között. Ezután lett a Szigetszentmiklósi Református Egyházközség beosztott lelkésze azzal a megbízatással, hogy alakítson egy új református gyülekezetet a város lakótelepén élők számára. 2006-tól, a megalakult Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztora volt 2015 december 31-ig. 2006 és 2012 között az USA-beli Seattle-ben, a Bakke Graduate University levelező doktori iskoláját végezte el nagyvárosi misszió témában. Teológiai doktori dolgozatát a munka teológiájából írta, arról a kérdésről, hogy mit tehet egy gyülekezet annak érdekében, hogy az emberek munkájukat Isten szolgálataként végezzék.

harmathyagotaMunkáját együtt végzi feleségével, Harmathy Andrásné Sárai Ágotával, aki a gyülekezet beosztott lelkipásztora, és aki elsősorban mint a Szentendrei Református Gimnázium iskolalelkésze végzi szolgálatát.Ágota 1972-ben született Kunszentmártonban, gyermekéveit Dunaalmáson töltötte. Számítástechnikai szakközépiskolában szerzett érettségi után a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán hallgatott teológiát 1989-95 között, és ugyancsak a londoni Cornhill Training Course-on tanult 1995-96 között. Segédlelkészi évét Budakeszin végezte 1996-97-ben, amit a Budapest-Pozsonyi úti beosztott lelkészi év követett 1997-98-ban. Ekkor megszületett első gyermekük és innentől kezdve az elsőszámú hivatása az anyai szerep lett. 5 gyermek édesanyja. Emellett mint beosztott lelkész folyamatosan végezte lelkészi munkáját is, oroszlánrészt vállalva a szigetszentmiklósi gyülekezet megszületésében. 2018-ban elvégezte a KGRE vallástanári szakát, majd ezt követően az Apor Vilmos Főiskolán Organikus pedagógiát tanult, ami keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára alapozó szakirányú továbbképzés. Gyermekeik: Balázs, Dániel, Attila, Károly és Júlia.harmathycsalad


Az egyházközség főgondnoka dr. Szalai Zsolt. 1965-ben született Budapesten. Egyetemi diplomáit Budapesten és Angliában szerezte közgazdászként. Munkája banki és befektetési területhez kapcsolódott, jelenleg üzletviteli tanácsadással foglalkozik. 1993 óta él Szentendrén családjával, 2006 óta tagja az egyházközség presbitériumának, 2018 óta az egyházközség főgondnoka. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának (KEVE) 2016 óta elnöke.


2021. szeptember 24-től Oszlács Endre a gyülekezet beosztott lelkipásztora. 1975-ben született Budapest VII. kerületében, majd Pesterzsébeten élt. Feleségével, Oszlácsné Szolnoki Margittal 2000-ben költözött Érdre. Négy gyermekük van. Enikő (1998), Viktória (2001), Mihály (2003) és Barnabás (2010). Számítástechnikai szakközépiskolában szerzett érettségit, amelyet követően 21 éven keresztül az informatikai szakmában dolgozott különböző munkakörökben és beosztásokban. Felnőtt megtérőként 2009-ben konfirmált, amit különböző egyházi laikus szolgálatokban való részvétel követett. 2015-21 között végezte teológiai tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. Gyakorlati éve alatt a Fasori Református Egyházközségben tanult és szolgált.


2021. augusztus 23. óta a gyülekezet beosztott ifjúsági lelkipásztora Weiner Zoltán. 1992-ben született Budapesten. Szigetszentmiklóson nőtt fel. Itt kezdett el gimnáziumi évei alatt a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Gyülekezet ifjúsági csoportjába és a Református Fiatalok Szövetsége országos konferenciáira járni, ahol Jézus Krisztusban való hitre jutott. Lelkészi tanulmányait a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte. 2017-2020 között a Kecskeméti Református Gyülekezet hatodévese, majd beosztott ifjúsági lelkésze. A Református Fiatalok Szövetsége elnökségének 2013 óta tagja. Felesége, Weiner-Legeza Luca szintén lelkész, jelenleg otthon van három gyermekükkel, Elzával (2018), Dórával (2020) és Jonatánnal (2023).


2018. január 15-től a lelkészi iroda vezetője Szentgyörgyiné Kormos Mária.
Budapesten született, tanulmányait kereskedelmi menedzserként végezte.
1999-ben kötött házasságot férjével, Szentgyörgyi Árpáddal, négy gyermekük van.
2008 óta aktív tagja a gyülekezetnek.


Presbiterek:

Lázár Enikő
Majszinné Galambos Ildikó
Pap József
Dr. Szalai Zsolt (főgondnok)
Szávai Csaba Ödön
Turáni Laura
Váczi Buda Benedek
Váradi Zsigmond
Dr. Vas Zsolt
Vincze Jenő

Pótpresbiterek:

Dr. Gellén Márton
Nagy Domokos

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.