Támogatások

A pályázat címeGyermeknevelés a Biblia tükrében – Keresztyén Szülők Iskolája
AzonosítóEKCP-KP-1-2022/3-000958
Rövid leírásA Bibliára és a neveléssel kapcsolatos tudományos tényekre (fejlődéslélektan, neurobiológia) alapozva, olyan komplex elméleti és gyakorlati ismeretátadás a szülők és pedagógusok számára, amellyel a gyermekek minél teljesebb kibontakozását képesek támogatni. A program célja a kapcsolatra épülő nevelés gyakorlati “eszközeinek” elsajátítása és egységes, keresztyén értékrendre épülő nevelési nyelv kialakítása közösségeinken belül. Továbbá olyan, Jézus köré épülő közösségi kapcsolati rendszer
felépítése, amely növeli a család megtartó erejét, keresztyén közösségeinkben való aktív részvételét.
Támogatás400 000 Ft
TámogatóMagyarország Kormánya

………………………………………………………………………………………………………………………………..

A pályázat címeA szentendrei református templom akadálymentes megközelítése és támfal-megerősítés
AzonosítóEEÖR-KP-1-2021/1-000556
Rövid leírásIdős, mozgáskorlátozott és babakocsis testvéreink számára a templom akadálymentes
megközelítésének biztosítása, valamint a balesetveszélyes kőtámfal megerősítésével a templom állagának megóvása.
Támogatás15 000 000 Ft
TámogatóMagyarország Kormánya

………………………………………………………………………………………………………………………………..

A pályázat címeSzentendrei Református Zenei Esték 2021
AzonosítóEKCP-KP-1-2021/1-000104
Rövid leírás„Jazz és Zsoltár” hangverseny a templomkertben és ünnepi koncert Liszt Ferenc születésének 210. évfordulóján a Szentendrei Református Gimnáziumban
Támogatás300 000 Ft
TámogatóMagyarország Kormánya

………………………………………………………………………………………………………………………………..

A pályázat címeA szentendrei református gyülekezet örökségének bemutatását szolgáló beruházások
AzonosítóEGYH-KCP-18-P-0058
Rövid leírásA gyülekezeti ház előterének és mosdóinak teljes átépítése
Támogatás4 000 000 Ft
TámogatóMagyarország Kormánya

………………………………………………………………………………………………………………………………..

A pályázat címeA Szentendrei Református Egyházközség közösségi tereinek felújítása, beépítése
AzonosítóEGYH-KCP-18-P-0058
Rövid leírásA gyülekezeti ház faburkolati és asztalosmunkáinak elvégzése
Támogatás1 000 000 Ft
TámogatóMagyarország Kormánya

………………………………………………………………………………………………………………………………..

A pályázat címe Reformáció egykor és ma — tematikus gyülekezeti kirándulás
Azonosító REB-17-PROG-0229
Rövid leírás Egyházközségünk „Vár, iskola, gyülekezet, Biblia” címmel egyhetes kirándulást szervezett tagjai és családjaik számára Sárospatakra, Göncre, Vizsolyba és környékükre a reformáció korának és kiemelkedő alakjainak élményszerű megismerése céljából.
Támogatás 800 000 Ft
Támogatók

………………………………………………………………………………………………………………………………..

A pályázat címe Erős vár a mi Istenünk 1517. – Vár a mi Istenünk 2017. – Reformáció 500 Szentendrén
Azonosító REB-17-PROG-0516
Rövid leírás 1517: ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK – akkor is, azóta is, ma is: türelemmel, megértéssel, szeretettel VÁR A MI ISTENÜNK 2017. Ezt az üzenetet juttatjuk el a reformáció zenéjével és képzőművészeti alkotásokkal a ma emberéhez programsorozatunk révén.
Támogatás 1 000 000 Ft
Támogatók

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.